Llorens Moreno, N. «Miralpeix, Francesc: El Grand Tour De Josep Anton De Cabanyes I Ballester (1797-1852). Viatges I Afició col·leccionista a La Llum d’Europa. Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona: Colección Memoria Artium 30, 2022, 226 pp., 65 Ilus. [ISBN: 978-84-1933-15-5]». Archivo Español De Arte, vol. 96, n.º 382, junio de 2023, pp. 227-8, doi:10.3989/aearte.2023.28.