[1]
I. Murga Castro, «La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1936», Arch. esp. arte, vol. 81, n.º 322, pp. 214–215, jun. 2008.