[1]
Llorens Moreno, N. 2023. Miralpeix, Francesc: El Grand Tour de Josep Anton de Cabanyes i Ballester (1797-1852). Viatges i afició col·leccionista a la llum d’Europa. Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona: Colección Memoria Artium 30, 2022, 226 pp., 65 ilus. [ISBN: 978-84-1933-15-5]. Archivo Español de Arte. 96, 382 (jun. 2023), 227–228. DOI:https://doi.org/10.3989/aearte.2023.28.